Privacy statement

Stichting GOC (hierna te noemen GOC) neemt uw privacy serieus. We streven ernaar deze te beschermen en te respecteren in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). GOC heeft uw gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. In deze verklaring legt GOC uit welke gegevens wij van u nodig hebben en waarvoor GOC ze gebruikt.

Verzamelen en opslag van uw gegevens
GOC verzamelt uw (persoonlijke) gegevens wanneer u of uw werkgever contact met ons opneemt, via correspondentie over gewenste dienstverlening, per telefoon en via onze website. We verzamelen slechts die gegevens die nodig zijn om u informatie te verstrekken over onze producten/dienstverlening en om deze producten/dienstverlening in wederzijds belang te kunnen blijven leveren. We verzamelen ook gegevens over leveranciers, partners en mensen die een baan zoeken of in ons bedrijf werken.
Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die GOC ontvangt bij aanmelding voor een opleiding (cursus, training, coaching, begeleidingstraject), een informatie-aanvraag, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als u om een andere reden contact met ons opneemt.
Wij verzamelen en bewaren, indien noodzakelijk, onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en achternaam), adresgegevens, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Gegevens met betrekking tot de opleiding (cursus, training, coaching, begeleidingstraject) waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief factuur- en betalingsgegevens.
 • Uw feedback over de opleiding (cursus, training, coaching, begeleidingstraject) en overige informatie die u geeft.
 • Persoonsgegevens in het kader van uw opleiding (cursus, training, coaching, begeleiding), zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (cursus, training, coaching, begeleidingstraject) heeft afgerond.
 • Gebruik van uw gegevens GOC gebruikt uw persoonsgegevens voor een of meerdere van de volgende doeleinden:
 • De registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding (cursus, training, coaching, begeleidingstraject).
 • Het verzorgen van de door u gekozen opleiding (cursus, training, coaching, begeleidingstraject).
 • Om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening en die van de branche kunnen verbeteren.
 • Om u te adviseren over een te volgens opleiding (cursus, training, coaching, begeleidingstraject).
 • Om u onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden en u daarmee op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
 • Om u de door u gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw vragen te reageren.
 • En om te voldoen aan op GOC rustende wet- en regelgeving.

Verdere toelichting

 • GOC anonimiseert de persoonsgegevens die GOC gebruikt voor analyses. In onze analyses bent u daardoor onherkenbaar.
 • Het komt voor dat GOC door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om uw gegevens te delen. GOC deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.
 • In sommige gevallen werkt GOC samen met externe dienstverleners, zoals docenten, examinatoren en loopbaanadviseurs. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van uw opleiding (cursus, training, coaching, begeleidingstraject).

Website
Als u op de website van GOC een contactformulier invult, u inschrijft voor een opleiding (cursus, training, coaching, begeleidingstraject), online een brochure of andere publicatie van ons aanvraagt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier, aanvraag of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige afhandeling daarvan. Uw gegevens worden niet gepubliceerd of aan derden verspreid. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het toezenden van de door u aangevraagde informatie of voor de inschrijving van een van onze opleidingen (cursus, training, coaching, begeleidingstraject). Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer en de gegevens die de browser van de bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ook optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Uiteraard proberen wij deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Elektronische leeromgeving
GOC heeft een elektronische (leer)omgeving. Binnen deze omgeving ziet u details van uw opleiding (cursus, training, coaching, begeleidingstraject), zoals het programma, data en locaties, cursusmateriaal en links naar bronnen op internet, boeken en artikelen. Ook kunt u binnen de elektronische (leer)omgeving contact leggen met uw docent (loopbaanadviseur) en met GOC.

Sollicitatie
Als u solliciteert naar een baan bij GOC verzamelen wij gegevens die u verstrekt tijdens het sollicitatieproces. GOC verzamelt of verwerkt geen speciale categorieën persoonlijke gegevens, zoals openbare unieke identificatiegegevens of gevoelige persoonlijke gegevens.

Nieuwsbrief en abonneebestand
Met onze nieuwsbrieven informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Uw e-mailadres voegt GOC alleen toe aan zijn lijst met abonnees als u hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens
De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor u én voor ons. Daarom hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen. Wij maken gebruik van de huidige beveiligingstechnieken, beveiligde servers en hebben afspraken met onze ITleveranciers. GOC bewaart persoonsgegevens die wij verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de archiefwet en/of Belastingdienst wettelijk verplicht is.

Gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen
Bij GOC hebben relaties een flink aantal rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens. Zo heeft u het recht ons bijvoorbeeld te vragen adresgegevens te wijzigen. Hierna volgt een overzicht met de verwijzing naar de Autoriteit Persoonsgegevens voor een toelichting.

 • Het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dat is het recht dat u heeft om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien.
 • Het recht op rectificatie en aanvulling. Dat is het recht dat u heeft om de persoonsgegevens die wij verwerken te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking. Dat is het recht dat u heeft om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht op een menselijke blik bij besluiten. Dat is het recht dat u heeft wanneer op basis van automatisch verwerkte gegevens een beslissing wordt genomen.
 • Het recht van bezwaar. Dat is het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Het recht op dataportabiliteit. Dat is het recht om persoonsgegevens te ontvangen die GOC van u heeft.
 • Het recht op vergetelheid. Dat is het recht om ‘vergeten’ te worden, dus dat GOC in een aantal gevallen uw persoonsgegevens moet wissen.

Elke vraag over het inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen van gegevens kunt u sturen naar: [email protected]. GOC reageert zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen twee weken, op uw verzoek. Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, controleren wij eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer GOC volgens de wet uw gegevens (nog) niet mag verwijderen, dan laten wij u dit weten en geven aan op welk eerstvolgend moment wij uw gegevens wel kunnen verwijderen.

Verstrekking aan derden
GOC deelt, verkoopt, verhuurt of verhandelt uw informatie niet met derden zonder uw toestemming. Wel geven wij benodigde persoonlijke informatie door aan serviceproviders en onze docenten (trainers, examinatoren, coaches en loopbaanadviseurs) met het doel om de service en afspraken over de wijze van dienstverlening en inzet van (leer)middelen na te komen. We zijn er verantwoordelijk voor dat derden zich houden aan dit GOC statement en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming door een verwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

Datalek
Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens bij GOC zijn gestolen of kwijtgeraakt. Bij ieder vastgesteld datalek onderzoekt GOC of er persoonsgegevens van bijzondere of gevoelige aard zijn gelekt, zoals kopieën van identiteitsbewijzen of BSN’s. GOC heeft maatregelen genomen om datalekken zo veel mogelijk te voorkomen. Treedt er toch een datalek op dan nemen wij zo snel mogelijk maatregelen om de gevolgen te beperken. GOC meldt een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij een datalek met mogelijk ernstig nadelige gevolgen meldt GOC dat ook aan degenen van wie persoonsgegevens zijn gelekt.

Gebruik en werking van cookies
GOC maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en voor uw gebruiksgemak. Het hele document over het GOC cookie beleid leest u hier. Om onze website zo goed mogelijk te kunnen optimaliseren gebruiken wij momenteel Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om standaardinformatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de GOC website te verbeteren en onze informatievoorziening af te stemmen op de behoeften van bezoekers en om beveiligingsbedreigingen en misbruik te detecteren en te voorkomen. Op de website van GOC zijn buttons opgenomen om informatie te kunnen delen op sociale netwerken zoals Facebook en LinkedIn. Deze buttons worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. U kunt de cookie instellingen van de browser die u gebruikt zelf aanpassen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden via de instellingen of help functie van de browser.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring
GOC kan deze privacyverklaring wijzigen. Als u graag wilt weten hoe GOC uw gegevens beschermt en gebruikt en welke cookies GOC gebruikt voor welke doelen, raden wij u aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen. GOC heeft deze privacyverklaring voor het laatst gewijzigd op 28 mei 2018.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Wanneer u niet tevreden bent met de wijze waarop uw persoonlijke gegevens zijn verwerkt of als er privacy gerelateerde vragen zijn dan horen wij dit natuurlijk graag. U kunt hiervoor contact opnemen via: [email protected] of per post:

Stichting GOC
Lunet 10
3905 NW Veenendaal
Postbus 347
3900 AH Veenendaal
tel.: 0318-539111
e-mail: [email protected]